• Kupuj u nas i pomagaj dzieciakom!
 • Darmowa dostawa i zwrot od 297 zł!
 • Gwarancja satysfakcji - 30 dni na darmowy zwrot

Konkurs Isara Konkurs Isara

 • Konkurs jest zorganizowany wyłącznie dla fanów fanpage'a Tulisie.pl

 • Wystarczy, abyś w komentarzu napisała nam, dlaczego chcesz nosić swojego maluszka w nosidełku!

 • Konkurs trwa od 8 czerwca 2019 do 14 czerwca 2019 do godz. 23:59.

 • Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli udostępnisz post i zaprosisz do konkursu znajomych! Im będzie Was więcej, tym będzie lepsza zabawa :)

Laureata konkursu ogłosimy 17 czerwca do godz. 12:00 - wygra komentarz, który najbardziej urzeknie zarówno publiczność jak i jury!

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia Ogólne

 • Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest firma Exelmedia Sp. z o.o., 45-368 Opole, Ozimska 48 NIP: 7543087865, zwana dalej Organizatorem.

 • Konkurs jest organizowany zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

 • Konkurs jest ogłoszony poprzez serwis Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Tulisie.pl: https://www.facebook.com/tulisiepl

 • Konkurs trwa od momentu 8 czerwca 2019 do 14 czerwca 2019 do godz. 23:59.

 • Fundatorem nagrody dla Zwycięzcy konkursu jest Organizator Konkursu.

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być Organizator Konkursu, osoba współpracująca przy organizacji Konkursu, członek Komisji Konkursowej, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie fanem fanpage’u profilu Facebook Tulisie pod adresem https://www.facebook.com/tulisiepl

Zasady konkursu

 • Konkurs polega na opisaniu korzyści wynikających z noszenia dziecka w nosidełku.

 1. Tekst konkursowy należy przesłać w formie komentarza pod postem konkursowym na Fanpage'u.

 2. Uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe.

 3. Zgłaszane do Konkursu teksty muszą być oryginalne, napisane przez Uczestnika konkursu i nie mogą naruszać prawa autorskiego, należącego do innej osoby lub podmiotu. Pełną odpowiedzialność za nadesłane prace, jak również za naruszenie praw do tych prac, zgłaszanych przez osoby trzecie, ponosi Uczestnik Konkursu.

Zasady nagradzania Uczestników

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 czerwca do godz. 12:00 na profilu Facebook Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/tulisiepl

 2. Użytkownicy Facebooka oddając głosy w postaci polubienia pomogą jury wyłonić laureata, którego praca konkursowa wyróżnia się oryginalnością, pomysłowością, atrakcyjnością, formą lub innymi aspektami. Ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody należy do jury.

 3. Laureat Konkursu wygra: Nosidełko Isara garden splendor baby.

 4. W dniu ogłoszenia wyników Organizator skontaktuje się drogą e-mail z laureatami, którzy w celu otrzymania nagrody będą zobowiązani do podania następujących danych osobowych, niezbędnych do dostarczenia nagrody i prawidłowej realizacji wysyłki:

  • imię i nazwisko,

  • pełen adres zamieszkania/korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

  • adres e-mail,

  • telefon kontaktowy.

 5. Po otrzymaniu od laureata w/w danych wymienionych, Fundator nagrody na własny koszt prześle nagrodę w terminie do 15 dni kalendarzowych.

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowe, adres e-mail, adres zamieszkania) oraz laureatów Konkursu:

  • będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem,

  • będą wykorzystywane jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia nagrody,

  • Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo wglądu do jego danych osobowych, jak również do ich poprawiania oraz usunięcia danych, tożsamego z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych.

 2. W przypadku, gdy laureat Konkursu zrzeknie się nagrody lub z jakichkolwiek przyczyn odmówi podania danych osobowych do przesłania nagrody, nagroda przepada lub może przejść na innego laureata konkursu, którego Komisja Konkursowa wyłoni w ponownym głosowaniu.

 3. Złamanie postanowień niniejszego Regulaminu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

 4. Pytania do Organizatora należy kierować na adres e-mail: sklep@tulisie.pl.

strona tulisie.pl do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl